Statut ZNP

Statu ZNP

Statut uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2002 r. i na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. oraz przez XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2006 r. i XL Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2010 r. i zarejestrowany w obecnym brzmieniu przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dnia 16 grudnia 2010 r.

wordPobierz tekst jednolity Statutu ZNP.